A+ A A-

Rolul Institutului

Institutul de Igiena Publica si Sanatate Veterinara

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este instituţie publică cu personalitate juridică ce funcţionează ca „autoritate de referinţă la nivel naţional pentru domeniul de competenţă specific, în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi este finanţat de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului României nr. 1415/2009

În conformitate cu actele normative invocate, misiunea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este aceea de a sprijini Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea implementării politicilor şi strategiilor publice pentru realizarea unui scop fundamental, şi anume: „realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.“ (art.6^2, lit. b) dinO.G. nr. 42/2004).

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară este institutul de referinţă în domeniul controlului de laborator al produselor alimentare (alimente de origine animală şi nonanimală) şi a hranei pentru animale şi acţionează în acest sens în sectoarele şi domeniile de activitate stabilite de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, precum şi ca organism central de îndrumare tehnică şi metodologică. 

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară oferă un serviciu public de cea mai bună calitate pentru satisfacerea unei nevoi sociale generale, și anume siguranţa alimentară, în condiţii de eficienţă economică, dovadă în acest sens fiind controalele şi testările efectuate de organisme ale Uniunii Europene (DG-SANTE, Laboratoare Europene de Referinţă ş.a.), realizarea programelor de supraveghere naţionale și a planurilor de control coordonate, dispuse de A.N.S.V.S.A precum şi din analiza feedback-ului pozitiv din partea agenţilor economici, beneficiari ai serviciilor oferite. 

I.I.S.P.V. a obţinut acreditarea conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 în 2002, fiind primul laborator acreditat din reţeaua A.N.S.V.S.A., respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul pentru Acreditare RENAR asigurând, astfel,  continuitatea acreditării. Subliniem faptul că I.I.S.P.V.,a fost primul laborator din România, evaluat de către organismul național de acreditare în vederea tranziției la SR EN ISO/CEI 17025/2018, iar măsurile întreprinse începând cu anul 2018, s-au fost materializat prin obținerea acreditării, în 13.09.2019, pe noul standard. 

I.I.S.P.V. include în structura sa 33 Laboratoarele Naţionale de Referinţă pentru siguranţa alimentelor şi a furajelor, denumite LNR-uri, conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANSVSA 205/2007 privind aprobarea LNR şi a atribuţiilor specifice şi generale ale acestora. LNR-urile îşi desfăşoară activitatea pe mai multe profile, reunite în cadrul unităţilor de tip serviciu, cu responsabilitățile care derivă din acest statut.  

Institutul îndeplinește cerinţele de acreditare pentru un număr de 245 metode de analiză, grupate în 121 de încercări, având acreditate metode specifice pentru îndeplinirea Programului de supraveghere,Planului Național de Control Reziduuri, atribuţiilor de LNR şi respectării statutului de Institut de Referință în domeniul siguranței alimentelor și hranei pentru animale. 

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară are implementate si aplică o gamă foarte diversă de tehnici analitice, din care unele sunt unice la nivel național,  participând -prin analizele de laborator şi  informaţiile funizate, în timp util, către A.N.S.V.S.A.- la realizarea siguranţei alimentelor, identificarea unor practici frauduloase la produsele alimentare, cât și în situaţii de criză.

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00